Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
IBAN SK4165000000000020578360
IČO: 35 849 894
IČ DPH: SK2020263333