Sídlo spoločnosti: GEOsys s.r.o.

Rezedová 25/B

821 01 Bratislava

telefón: (+421) 2 207 87 887

email: geosys@geosys.sk

Ing. Štefan Brnčík, (+421) 907 849 762,  stefan.brncik@geosys.sk

Ing. Talarovič Martin, (+421) 905 311 073, martin.talarovic@geosys.sk

Pobočka: GEOsys s.r.o.

Radlinského 21

Žilina