Kataster nehnuteľností
Pred a porealizačné zamerania
Informačné systémy
Priemyselná geodézia
Inž. geodézia - líniové stavby
Inž. geodézia - plošné stavby

Laserové skenovanie a mobilné skenovanie