Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Blatné – Základná mapa diaľnice

2018

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava – Ružinov

Vyhotovenie databázových prepojení a vizualizácii ZMD

Súpisné a orientačné čísla, obec Most pri Bratislave

2017

Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská ul. 96, 900 46 Most pri Bratislave

Analýza a vyhotovenie grafického podkladu pre vydávanie súpisných a orientačných čísel

GEOGRAFICKÁ OS ULICE – Most pri Bratislave (cca 24 km)

2017

Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská ul. 96, 900 46 Most pri Bratislave

Zameranie a spracovanie geografickej osi ulice

Zameranie podkladov pre vyhotovenie informačného systému obce

2016

Obec Rovinka, Obecný úrad, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zameranie a spracovanie grafického podkladu pre IS obce

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. etapa – Základná mapa diaľnice

2015

Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Vyhotovenie databázových prepojení a vizualizácii ZMD

GEOGRAFICKÁ OS ULICE – Rovinka (cca 22 km)

2014-2015

Obec Rovinka, Obecný úrad, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zameranie a spracovanie geografickej osi ulice

Štúdia integrovanej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji                                                     2003
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ex – Želing, s.r.o., Žabotová 2, 811 04 Bratislava
Tvorba digitálnych a analógových údajov pre štúdiu

Categories: Referencie

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder