Zameranie skutočného stavu kolóny v areáli MOL Maďarsko

2015

SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

ŽOS Trnava a.s., Osadenie žeriavovej dráhy

2015

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášiková 17, Bratislava 820 09

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

AUTO-IMPEX, Vlčie Hrdlo 68 – zameranie žeriavovej dráha, Bratislava

2014

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášiková 17, Bratislava 820 09

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

3D zameranie technologického zariadenia, Fosfa Břeclav

2013

INTECH spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 12  Bratislava 23

Zameranie a spracovanie 3D vizualizacie technologického zariadenia

Flare Gas Recovery and Desulphurization, na bloku 98, Slovnaft a.s.

2013

IMEX  ŠAĽA  s.r.o.,  Haburská 49/A, 821 01 Bratislava 2

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

Rekonštrukcia SHZ na čističke ŽC na bloku 50 v Slovnafte a.s.

2013

PYRONOVA, s.r.o., Strelecká1, 931 01 Šamorín

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

Oceľový dielec vo výrobni – Vrbové

2013

ABATEK ®  s.r.o., Družstevná 7, 92203 Vrbové

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

EDISON – TPP Revamp, PC4 – Nové chladiace centrum

2012 – 2013

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 823 01 Bratislava

FANS, a.s., Organizačná zložka, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

Geodetické práce pre dodávateľa stavby

Plniace stanovište AC  na bloku č. 77 v Slovnafte

2012

O. F. Herceg, spol. s r. o., Holičská 23, 851 01 Bratislava

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

Deformačné merania, sadanie základov na VJ PP3/82V, blok 82 v Slovnafte a.s.

2012

APOLLOPROJEKT, s.r.o., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 56, 820 03 Bratislava

Dlhodobé sledovanie výškových zmien základových blokov

Zameranie kompenzátora MMR006

2010

Slovnaft Montáže a Opravy, a.s., Vlčie hrdlo, 823 01 Bratislava

Geodetické práce pre generálneho dodávateľa stavby

Reambulácia a aktualizácia Základnej mapy závodu

2003 – 2010

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 823 01 Bratislava

Geodetické práce správcu Základnej mapy závodu

Categories: Referencie

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder