Tieto pojmy sú spojené s geodéziou, kartografiou, architektúrou a stavebníctvom a majú rôzne použitie v zobrazovaní, návrhu a správe budov, krajiny a infraštruktúry. Poďme ich bližšie preskúmať:

 1. Laserové skenovanie budov a objektov:
  • Definícia: Laserové skenovanie budov a objektov je proces získavania presných 3D dát o povrchoch budov a objektov pomocou laserových snímačov. Vytvára husté mraky bodov, ktoré opisujú povrchy objektov.
  • Použitie: Používa sa na získavanie detailných 3D modelov budov a objektov, čo je dôležité pre architektonický návrh, rekonštrukcie a správu budov.
  • Za použitia profesionálneho skeneru Leica RTC360 vieme rýchlo a presne naskenovať objekty, budovy a tunely. Vysoká presnosť a rýchlosť zariadenia umožňujú pohodlnú a kvalitnú prácu.
 2. Mraky bodov z laserového skenovania:
  • Definícia: Mraky bodov sú súbory bodov vytvorených laserovým skenovaním, pričom každý bod obsahuje 3D súradnice a ďalšie informácie o tom, ako bol zaznamenaný.
  • Použitie: Mraky bodov slúžia ako vstupné dáta pre rôzne aplikácie, vrátane vytvárania 3D modelov, analýzy stavieb a geodetických úloh.
 3. Reverzné inžinierstvo:
  • Definícia: Reverzné inžinierstvo je proces rozlúštenia existujúcich produktov alebo konštrukcií na pochopenie ich dizajnu a fungovania.
  • Použitie: V kontexte budov a objektov sa reverzné inžinierstvo môže použiť na analýzu existujúcich stavieb a infraštruktúry s cieľom ich renovácie, modernizácie alebo zlepšenia.
 4. Letecké skenovanie a mapovanie:
  • Definícia: Letecké skenovanie a mapovanie je proces získavania geodetických a topografických dát z leteckých snímok. Používajú sa lietadlá s vysokošpeciálnymi senzormi.
  • Použitie: Slúži na vytváranie presných map, modelov reliéfu, monitorovanie zmien v krajine a mnoho ďalších úloh v geodézii a geografických informačných systémoch.
 5. Pozemné a letecké LiDARovanie:
  • Definícia: LiDAR (Light Detection and Ranging) je technológia, ktorá používa laserové lúče na meranie vzdialeností a tvorbu 3D modelov povrchov.
  • Použitie: Pozemné LiDARovanie sa používa na presné skenovanie pozemnej topografie, zatiaľ čo letecké LiDARovanie je užitočné pri mapovaní veľkých oblastí.
 6. Fotogrametria:
  • Definícia: Fotogrametria je proces získavania 3D informácií z fotografií alebo snímkov. Používa sa na tvorbu digitálnych modelov a map.
  • Použitie: Používa sa v kombinácii s fotografiou na tvorbu digitálnych modelov budov, reliéfu a ďalších objektov.
 7. BIM modelovanie (Building Information Modeling):
  • Definícia: BIM je digitálna reprezentácia budovy alebo infraštruktúry, ktorá zahŕňa všetky relevantné informácie o projekte. Tieto modely obsahujú 3D geometriu a ďalšie dôležité informácie o budove.
  • Použitie: BIM sa používa na komplexné riadenie projektov, od návrhu až po správu budov, a umožňuje lepšiu spoluprácu a efektivitu v stavebnom priemysle.

Integrácia týchto technológií a prístupov môže výrazne zlepšiť efektivitu a presnosť projektov v oblasti architektúry, stavebníctva a geodézie, pričom pomáhajú lepšie plánovať, konštruovať a udržiavať budovy a infraštruktúru.

Categories: Nezaradené