Laserové skenovanie a mobilné mapovanie (Lidaretto)

Tieto pojmy sú spojené s geodéziou, kartografiou, architektúrou a stavebníctvom a majú rôzne použitie v zobrazovaní, návrhu a správe budov, krajiny a infraštruktúry. Poďme ich bližšie preskúmať: Integrácia týchto technológií a prístupov môže výrazne zlepšiť efektivitu a presnosť projektov v oblasti architektúry, stavebníctva a geodézie, pričom pomáhajú lepšie plánovať, konštruovať Read more…

Ponuka – Inž. geodézia – plošné stavby

– budovanie lokálnych vytyčovacých sietí – geodetické práce počas výstavby   polyfunkčných objektov   a obchodných centier – zameranie a spracovanie etapového   merania deformácií stavebných   a iných objektov – zameranie a spracovanie fasád – vyhotovenie geodetickej časti   dokumentácie skutočnej realizácie stavby

Ponuka – Inž. geodézia – líniové stavby

– geodetické práce na koridorových   stavbách železníc SR – geodetické práce počas výstavby   diaľnic a rýchlostných komunikácii – zameranie a spracovanie   uličných pásov – geodetické práce počas rekonštrukcie   a rekultivácie uličných pásov – tvorba káblových kníh a dokumentácie   pre inžinierske siete

Ponuka – Priemyselná geodézia

– vyhotovenie základnej mapy závodu   a jej aktualizácia – zameranie špecifických zariadení   a určenie geometrických parametrov   priemyselných objektov – určenie smerových a výškových   pomerov žeriavových dráh – kontrolné merania počas rekonštrukcie   technologických zariadení – geodetické práce spojené s výstavbou   a kontrolou parametrov lanových dráh

Ponuka – Informačné systémy

– zber grafických a negrafických dát pre tvorbu   informačných systémov – ručná alebo automatizovaná digitalizácia   rastrových podkladov – vytváranie tabuľkových databáz na základe   požiadavky odberateľa – vyhotovenie grafickej bázy informačného   systému – vytváranie lokálnych informačných systémov   na báze internetu (ISAX)

GEOsys s.r.o.

GEOsys s.r.o. – geodetická kancelária Spoločnosť GEOsys s.r.o. vznikla 1.1.2003. Od svojho vzniku poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie  a kartografie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexný servis geodetických a kartografických prác  od zahájenia projektu po jeho ukončenie. Sídlom spoločnosti je Bratislava, pobočka je v Žiline. Podľa aktuálnej potreby Read more…