– vyhotovenie výškopisno

–  polohopisných plánov

– vyhotovenie geodetickej časti   predprojektovej dokumentácie

– vyhotovenie geodetickej časti   dokumentácie pre vydanie   kolaudačného rozhodnutia

– informatívny zákres a zameranie priebehu vytýčených inžinierskych sietí správcom

Categories: Nezaradené

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder