– zber grafických a negrafických dát pre tvorbu   informačných systémov

– ručná alebo automatizovaná digitalizácia   rastrových podkladov

– vytváranie tabuľkových databáz na základe   požiadavky odberateľa

– vyhotovenie grafickej bázy informačného   systému

– vytváranie lokálnych informačných systémov   na báze internetu (ISAX)

Categories: Nezaradené

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder